Simboliek van die Skoolwapen

 

 • Die simboliek van die skoolwapen word deur die woorde van die skoollied besing.
 • As mens so na die geheel van die skoolwapen kyk, simboliseer dit werk, ywer en die nastreef van doelwitte.
 • Die aambeeld is ‘n swaar ysterblok wat deur ‘n smid gebruik word om metale te smee. So word ons leerders gesmee tot volwaardige landsburgers.
 • Die wiel met ratte simboliseer gespesialiseerde ingenieurswese – die tegnologiese vooruitgang vanaf die aambeeldtydperk tot vandag se hoogs gespesialiseerde wêreld.
 • Die goudkleurige gruisstamper verwys na die goudmynbedryf. Ons jeug is ons land se goud.
 • Die boek, bo links, simboliseer akademiese opleiding en kennis van God.
 • Die fakkel in die middel van die wapen simboliseer dat elke leerder op sy eie ‘n Olimpiese deelnemer is wat streef na hoër, sterker en vinniger prestasies tot eer van God.
 • Heraldiese betekenis van die skoolkleure. . .
  Dieprooi:      Warmte, lewe en ‘n brandende werklus.
  Goud:           Kosbaar, sonlig en ‘n simbool van ewigdurende ywer.
  Hemelblou:  Skoon, suiwer en ‘n simbool van hoër winkende ideale.

Symbolism of the School Crest

 

 • The symbolism of the school badge is celebrated by the words of the school anthem.
 • Looking at the school badge as a whole, it symbolizes labour, diligence and pursuit of goals.
 • The anvil is a heavy iron block used by a blacksmith to shape metal. In this way our learners are forged to become full-fledged citizens.
 • The wheel with gears symbolizes specialized engineering – the technological advances from the anvil period to today’s highly specialized world.
 • The gold-coloured gravel stamp represents the gold mining industry. Our youth is our country’s gold.
 • The book, top left, symbolizes academic education and knowledge of our Creator.
 • The torch in the centre of the badge symbolizes the fact that each learner is an Olympic participant in his/her own right, pursuing higher, stronger and faster achievements in honour of his/her Creator.
 • Heraldic meaning of school colours.
  Deep Red:      Heat, life and a burning desire to work.
  Gold:              Cozy, sunlight and a symbol of eternal zeal.
  Sky Blue:       Clean, pure and a symbol of higher beckoning ideals.

 128 total views