Skoolbestuur

Hoof
Mnr. S.D. Steyn

Vakspesialisering:
Rekeningkunde

Waarnemende Adjunkhoof
Me. A. Katzke

Vakspesialisering:
Afrikaans

Adjunkhoof
Mnr. B. Oberholzer

Vakspesialisering:
Siviele Tegnologie

Sporthoof
Mnr. F. Schoonraad

Vakspesialisering:
Meganiese Tegnologie, Tegnologie
en Lewensoriëntering

Departementshoofde

Departementshoof
Me. E. Steyn

Vakspesialisering:
Engels

Departementshoof
Mnr. G. Smith

Vakspesialisering:
Wiskunde

Departementshoof
Me. S. du Plooy

Vakspesialisering:
Engels

Vakhoof
Me. S. Maas

Vakspesialisering:
Lewens- en Natuurwetenskap

Onderwysers

Me. E. Pieterse

Vakspesialisering:
Wiskundige Geletterdheid en Tegniese Wiskunde

Me. M. Myburgh

Vakspesialisering:
Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid

Me. M. Nel

Vakspesialisering:
Wiskundige Geletterdheid

Me. M. Viljoen

Vakspesialisering:
Engels

Me. L. Pienaar

Vakspesialisering:
Engels

Me. E. Oberholzer

Vakspesialisering:
Afrikaans

Me. B. Briedenhann

Vakspesialisering:
Afrikaans

Me. A. Latsky

Vakspesialisering:
Afrikaans

Vakhoof
Me. M. Vermeulen

Vakspesialisering:
Rekenaartoepassingstegnologie en SW

Me. S. Tuck

Vakspesialisering:
Fisiese- en Tegniese Wetenskap

Me. T. Smith

Vakspesialisering:
Fisiese- en Lewenswetenskap

Me. M. Breedt

Vakspesialisering:
Verbruikerstudie en Lewenswetenskap

Me. T. Roberts

Vakspesialisering:
EBW

Me. H. Janse van Rensburg

Vakspesialisering:
Besigheidstudies en EBW

Me. H. van Coller

Vakspesialisering:
Ekonomie en SW

Me. B. Lindner-Button

Vakspesialisering:
Kreatiewe Kunste, Lewensoriëntering en
Toerisme

Mnr. D. Nel

Vakspesialisering:
Elektriese Tegnologie en Natuurwetenskap

Mnr. D. Reitsma

Vakspesialisering:
Lewensoriëntering en Tegnologie

Administratiewe Personeel

Me. H. Nortjé

Finansiële Kantoor

Me. E. Maree

Finansiële Kantoor

Me. S. Reitsma

Kantoorpersoneel

 218 total views