Vroeë Geskiedenis van Hoërskool Jan Viljoen

 

Ons pragtige skool is amptelik geopen in Oktober 1938. Dit was baie naby aan die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog. Dit het meegebring dat verskeie mans onderwysers opgeroep was vir diensplig en personeelskommelinge was aan die orde van die dag. `n Groot behoefte aan tegnies-opgeleide persone het ontstaan. Die skool het begin met `n 140 leerders in die ou standard 6 klas. Met Jannas se 25ste bestaansjaar was hier 500 leerders en vandag draai ons by die 1000 leerders.

 

Hoofde van Hoërskool Jan Viljoen.

 

Gedurende die leeftyd van `n skool moet daar daar altyd iemand aan die stuur wees van sake. Jannas was en is bevoorreg om `n pad te kon stap met formidabele leiers. Mnr PP Breytenbach was die eerste hoof van ons skool vanaf 1938 tot en met 1944. Hy het baanbrekerswerk gedoen in SA op kultuurgebied. Die Breytenbach-teater in Pretoria is na hom vernoem.

 

Vanaf 1944 tot 1955 was mnr J Powell aan die stuur. Danksy mnr Powell het ons skool sy naam gekry, vernoem na die destydse Minister van Onderwys, Jan Viljoen. Mevrou Viljoen het die skool se kleure aan ons oorhandig in 1956.

 

Vanaf 1956 tot 1966 was mnr CAJ Bornman die hoof en hy het begin om die skool uit te bou. Hy het nuwe klaskamers laat bou, asook die skoolsaal, gimnastieksaal, koshuis en nuwe sentrums waar die leerders in tegniese vakke onderrig kon word.

 

Vanaf 1966 tot 1969het mnr Hough die leisels oorgeneem. Deur sy toedoen is Jan Viljoen ingeskakel by die Transvaalse Onderwysdepartement.

 

Vanaf 1970 tot 1988 was mnr GL Geldenhuys die hoof en hy moes baie winde trotseer. Letterlik gesproke! Ons skool was geteister deur `n ernstige tornado wat meegebring het dat beplande bouwerk eers gestaak moes word. Onder mnr Geldenhuys se leiding is die sportterrein begin ontwikkel en die atletiekbaan is aangelê in 1973. Verder het hy die hoofswoning laat bou en dit is voltooi in 1982. In 1980 kry Jan Viljoen ook `n boorgatpomp en besproeiïngstelsel. Sodoende kon die skool se tuine opgeknap word.

 

Mnr PD Britz het die amp beklee vanaf 1989 tot 1999. Onder sy leiding het die klubhuis verrys en spreiligte is op die sportgronde aangebring. Die skool koop nog `n bus, `n bakkie en `n sleepwa aan. In Januarie 1995 word die dogtersvleuel van die skoolkoshuis geopen. Daar word nog `n huis gebou vir `n koshuisvader asook 3 personeelwoonstelle. Mnr Britz was aan die stuur van die skool met die koms van die nuwe bedeling in 1994. Dit het verskeie paradigmaskuiwe geverg. Verskeie veranderinge moes plaasvind, byvoorbeeld klasse verander van standerd na grade. Mnr Britz het ook begin om skoolgeld te hef, wat beslis gehelp het om die skool in `n puik kondisie te hou. Op 9 Maart 1992 verander die skool se status na `n Model C – skool en Jannas kry ook op 10 Junie die trofeë vanaf die Burgermeester vir die netjieste skoolterrein in Randfontein. Op 11 Mei 1995 sien Die Kekkeljoentjie, ons skool se eie koerant, die lig.

 

Vanaf die jare 2000 tot 2017 is mnr JJ Katzke die hoof. Onder sy leiding as hoof word die skoolgeboue, koshuis en paviljoen opgeknap. Die skoolsaal se vloer word gerestoureer. In 2001 kry Jannas `n e-pos adres. Drie nuwe rekenaarsentrums word in gebruik geneem, asook Gauteng Online. Die skoolterrein word ook in 2001 met palisades omhein. Gedurende Oktober 2002 word “Jankas”, ons eie klerewinkel geopen. By die sportterrein word `n boorgat in 2003 gesink. In 2004 word die personeel bederf met `n nuwe personeelkamer en die ou personeelkamer word omskep in `n mediasentrum. Gedurende 2009 word die skool se eerste kamerastelsel geïnstalleer, die netbalbane kry spreiligte en word opgradeer en die tennishuisie by die sportterrein word vergroot om ook `n snoepwinkel te akkommodeer. Een van die sentrums word in 2010 omskep in `n kafeteria. In 2012 word klaskamer 1 omskep in `n adjunkhoofkantoor en al die werkswinkels word opgeknap en toegerus met die nuutste tegnologie. Aan die begin van 2013 word `n hoogs gesofistikeerde kamerastelsel in elke klas en orals op die terrein geïnstalleer en Jannas vier ook ons 75ste bestaansjaar.

 

In 2018 word mnr SD Steyn ons skool se nuwe hoof. 

 72 total views